Chuyển tới nội dung

Yêu cầu hỗ trợ

Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (Không tính nghỉ lễ và cuối tuần).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH CTKF Việt Nam (CTKF VIETNAM CO.,LTD)

Lô XN4-3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Hotline: +84 (0) 979 780 687

Điện thoại: +84 (0) 2203 556 913

Email: info@ctkf.com.vn